Os yw canlyniad eich prawf ar gyfer haint COVID-19 yn 'aneglur, yn annilys, ar y ffin neu'n amhendant':

Mae canlyniad aneglur, annilys, ar y ffin neu amhendant yn golygu nad yw'n bosibl rhoi canlyniad o'r prawf a gymerwyd y tro hwn.  Gall hyn fod am sawl rheswm gwahanol.

Os bydd hyn yn digwydd, efallai y cewch eich cynghori i ofyn am brawf coronafeirws arall. Gwnewch hyn cyn gynted ag y bo modd, gan fod y prawf yn fwyaf cywir o fewn ychydig ddyddiau i'ch symptomau gychwyn.

Os nad ydych yn gallu cael prawf arall, rhaid i chi ac unrhyw un rydych yn byw gyda nhw hunanynysu gartref yn unol â chanllawiau hunanynysu Llywodraeth y DU https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance