Os ydych wedi cael canlyniad prawf NEGATIF ar gyfer haint COVID-19:

1. Personau a nodwyd fel cysylltiadau â COVID-19
Os siaradwyd â chi neu os nodwyd eich bod wedi bod mewn cyswllt ag achos o COVID-19 ac o fewn eich cyfnod hunan-ynysu 14 diwrnod, parhewch i ddilyn y cyngor ar https://gov.wales/test-trace-protect- Coronafeirws

Er gwaethaf prawf negyddol (gyda symptomau neu hebddo), rhaid i chi barhau i hunan-ynysu nes bod y cyfnod deori 14 diwrnod ar ben.

Os byddwch yn sâl ar ôl y cyfnod deori 14 diwrnod, dylech hunan-ynysu eto, ac efallai y bydd angen prawf pellach arnoch.

2. Personau heb gyswllt hysbys o COVID-19
Nid yw eich prawf negyddol yn diystyru haint oherwydd COVID-19 yn derfynol, ond mae'n golygu ei bod yn fwy tebygol y bydd eich symptomau oherwydd haint gwahanol, fel ffliw neu salwch eraill sy'n achosi peswch ac annwyd. Mae'n bwysig nad ydych chi'n trosglwyddo'r heintiau hyn chwaith, a dylech barhau i hunan-ynysu nes eich bod chi'n well.

Os byddwch yn sâl eto wedi hynny, dylech hunan-ynysu, ac efallai y bydd angen prawf pellach arnoch.

Os ydych chi wedi cael canlyniad prawf NEGYDDOL ond erioed wedi cael unrhyw symptomau, nid oes angen hunan-ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl wedi hynny, dylech hunan-ynysu, ac efallai y bydd angen prawf pellach arnoch.