Cyngor hunanynysu

Os ydych chi neu'r person rydych yn gofalu amdano neu unrhyw un yn eich cartref yn mynd yn sâl gyda COVID-19 posibl, yna rhaid i chi ynysu. 

  • Rhaid i'r person sy'n sâl aros yn y tŷ am tua 7 diwrnod o ddechrau'r cyfnod pan fydd yn sâl
  • Rhaid i bawb arall yn yr aelwyd aros gartref am 14 diwrnod 
  • Os byddwch yn dal yr haint yn ystod y 14 diwrnod hynny rhaid i chi aros gartref am o leiaf 7 diwrnod arall
  • Rhaid i chi anelu at aros o leiaf 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill yn y tŷ yn ystod y cyfnod hwn. Efallai na fydd hyn yn bosibl os oes rhaid i chi roi gofal uniongyrchol. Ystyriwch a ddylech ddefnyddio unrhyw gyfarpar diogelu personol

Gweld adnoddau hawdd eu darllen Coronafeirws