Beth i'w wneud os ydych yn credu y gallai fod gan y person rydych yn gofalu amdano COVID-19

Os yw'n bosibl, defnyddiwch y dull gwirio Covid 19 dull gwirio COVID-19.

Os yw symptomatic person yn ysgafn, bydd y dull yn cynghori y dylai'r person aros gartref (gwybodaeth i aelwydydd sydd â haint coronafeirws posib).

Bydd y cwestiynau yn eich helpu i benderfynu a yw'r person yn rhy sâl i aros gartref. GWIRIWCH YN RHEOLAIDD AM DDIRYWIAD

Os nad oes gennych fynediad i hyn, ffoniwch 111. 

Ffoniwch 999 os credwch fod y person yn ddifrifol wael.