A yw'r person rydych yn gofalu amdano yn wynebu risg uchel iawn? 

Dylai pobl yn y grŵp eithriadol o agored i niwed hwn fod wedi cael llythyr gan Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys: 

  1. Derbynyddion trawsblannu organau solet
  2. Pobl â chanserau penodol (gweler y ddolen isod)
  3. Pobl â chyflyrau anadlol difrifol gan gynnwys pob ffeibrosis systig, asthma difrifol a chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) difrifol
  4. Pobl sydd â chlefydau prin a gwallau cynhenid mewn metabolaeth sy'n cynyddu'r risg o heintiau yn sylweddol (fel SCID, clefyd y crymangelloedd mewn unigolion homosygaidd)
  5. Pobl ar therapïau gwrthimiwnedd sy'n ddigonol i gynyddu'r risg o haint yn sylweddol
  6. Menywod sy’n feichiog gyda chlefyd y galon sylweddol, cynhenid neu a gaffaelwyd

I gael rhagor o wybodaeth am y categori agored iawn i niwed, gweler canllawiau canllawiau Llywodraeth Cymru.