Sut i warchod eich hun ac eraill

Amddiffyn eich hun ag eraill rhag y coronafeirws
Beth sy'n rhaid i chi ei wneud i atal COVID-19 rhag lledaenu

 

Sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen