Profi, olrhain, diogelu: coronafeirws

Symptomau ac hunanynysu ar gyfer olrhain cysylltiadau
Dilynwch y canllawiau os rydych wedi cael eich cysylltu gan Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Gwneud cais i gael prawf coronafeirws
Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Defnyddio’r prawf gartref coronafeirws
Sut i ddefnyddio’r prawf gartref coronafeirws os ydych yn credu bod gyda chi’r coronafeirws.

Profi, olrhain, diogelu: eich cwestiynau
Pwy sy’n cael eu profi am y coronafeirws, a sut.

Profi, olrhain, amddiffyn: crynodeb o'r broses
Beth sydd angen i chi wneud i helpu olrhain cysylltiadau i reoli lledaenu'r coronafeirws.

Profi, olrhain, diogelu: canllawiau i gyflogwyr
Cyfrifoldebau cyflogwyr i helpu gyda phrofion coronafeirws ac olrhain cyswllt.

Olrhain cysylltiadau: eich cwestiynau
Esbonio sut mae olrhain cysylltiadau yn cael ei ddefnyddio i reoli lledaenu'r coronafeirws.

Y broses brofi ar gyfer cartrefi gofal: COVID-19
Sut mae preswylwyr a staff cartrefi gofal yn cael eu profi am coronafirus.

Canllawiau profi cartrefi gofal
Profion Covid-19 PCR mewn cartrefi gofal. Rheoli trigolion a staff sy'n profi'n bositif am Covid-19 a threfniadau adrodd.

Cyfleusterau profi coronafeirws rhanbarthol
Mae capasiti profi Cymru wedi’i gefnogi gan rwydwaith helaeth o gyfleusterau ledled y wlad.

Newidiadau i feini prawf y profion: Coronafeirws (COVID-19) CEM/CMO/2020/8
Rhoi cyngor ar newidiadau i feini prawf profi ar gyfer coronafeirws, gan gynnwys profi gweithwyr gofal iechyd.

Gweithwyr hanfodol (allweddol) y coronafeirws: cymhwysedd prawf
Diffinnir y rhain fel gweithwyr critigol ar gyfer profion coronafeirws.