Gwybodaeth i weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cytunwyd ar ymateb y DU i'r digwyddiad COVID-19 rhwng y pedair Prif Swyddog Meddygol ac mae'r canllawiau wedi'u datblygu ar y cyd â mewnbwn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Y canllawiau a gysylltir o'r dudalen hon yw'r canllawiau y dylid eu dilyn yng Nghymru.

Canllawiau ac adnoddau (gan gynnwys PPE) (Saesneg yn unig)
Polisi profi gweithwyr allweddol (hanfodol): coronafeirws (COVID-19)