Neidio i'r prif gynnwy

Ein datganiad ar farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

“Ar ran ein hunain ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym yn mynegi ein tristwch dwfn ac ymdeimlad o golled wirioneddol yn sgil y newyddion bod EM y Frenhines Elizabeth wedi marw.  

“Fel y frenhines sydd wedi gwasanaethu hiraf yn hanes y Deyrnas Unedig, mae Ei Huchelder Brenhinol wedi bod yn symbol o undod a chryfder, ac wedi rhoi sefydlogrwydd a chysondeb dros gyfnod o dros saith deg mlynedd.   

“Mae hwn wedi bod yn gyfnod o newid annirnadwy ar gyfer y wlad hon o dan y 15 prif weinidogion sydd wedi gwasanaethu oddi tani. 

“Mae ein meddyliau efo’r Teulu Brenhinol, pobl Cymru, y Deyrnas Unedig a’r Gymanwlad wrth i ni alaru a chofio bywyd Ei Mawrhydi'r Frenhines Elizabeth II” 

Jan Williams OBE 

Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Dr Tracey Cooper 

Prif Weithredwr