7. Am faint oedd y data ar gael i'w gweld?

Roedd posib chwilio am y data ar ddangosfwrdd COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru am tua 20 awr, rhwng oddeutu 2pm ar 30ain Awst tan 9.50am ar 31ain Awst.