5. Beth achosodd hyn?

Mae’n ymddangos mai camgymeriad dynol sy’n gyfrifol am hyn. Dilynodd yr aelod o staff y gweithdrefnau gweithredu safonol ar gyfer cyhoeddi’r data ond gwnaeth gamgymeriad wrth ddewis pa weinydd i uwchlwytho iddo.