20. Oedd y rhai dan sylw wedi rhoi eu caniatâd i'r data gael eu defnyddio fel hyn?

Mae casglu a dadansoddi’r data hyn yn rhan o rwymedigaethau cyfreithiol a chylch gorchwyl Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae COVID-19 yn glefyd hysbysadwy yng Nghymru.