18. Rydw i neu aelod agos o fy nheulu yn byw yng Nghymru ac wedi profi'n bositif am COVID-19. Beth yw'r risg i mi?

Nid oes unrhyw dystiolaeth bod unrhyw wybodaeth sy’n rhan o’r torri rheolau data wedi cael ei chamddefnyddio ac nid ydym yn credu y byddai’n bosib cael mynediad at gofnodion iechyd neu ariannol eraill gan ddefnyddio’r wybodaeth hon yn unig. Fodd bynnag, rydym yn monitro’r sefyllfa hon.