16. Ydi Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cysylltu â phawb sydd wedi'u heffeithio?

Nac ydi. Rydym wedi dod i’r casgliad, ar ôl cael cyngor cyfreithiol ac ymgynghori â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, nad yw ysgrifennu at bawb sydd wedi’u heffeithio yn ofynnol yn yr achos hwn oherwydd credir bod y risg iddynt yn isel. Dylai unrhyw un sy’n bryderus bod ei ddata, neu ddata aelod o’r teulu agos, wedi cael eu rhyddhau anfon e-bost atom ni ar PHW.data@wales.nhs.uk neu ffonio 0300 003 0032 i drafod ei bryderon.