14. Pwy sy'n cynnal yr ymchwiliad annibynnol?

Bydd yr ymchwiliad yn cael ei gynnal gan y Pennaeth Llywodraethu Gwybodaeth yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.