12. Ar gyfer beth oedd y data'n cael eu defnyddio?

Defnyddiwyd y dangosfwrdd mewnol hwn i helpu gydag ymateb COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru drwy ddarparu mwy o fanylion daearyddol a seiliedig ar leoliad am achosion o COVID-19.