11. O ble mae'r data hyn yn cael eu casglu?

Casglwyd y data o labordai gan y Ganolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy (CDSC), sef cangen ymchwiliadau epidemiolegol Iechyd Cyhoeddus Cymru.