1. Data faint o bobl a gyhoeddwyd?

Roedd y data am bawb sy’n byw yng Nghymru sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 rhwng y 27ain o Chwefror a 30ain Awst 2020, sef 18,105 o bobl.