Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal arolwg ffôn ar y perthnasoedd rhwng profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac iechyd a llesiant yn ystod COVID-19. Mae DJS Research Ltd yn cynnal yr arolwg ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae’n bosibl y bydd aelodau o’u staff yn cysylltu â chi i ofyn ichi gymryd rhan (ar +44 1663 761697).

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn ddienw ac yn gyfrinachol. Bydd peilot o'r arolwg yn cychwyn ar 15 Rhagfyr 2020 a bydd y prif arolwg yn fyw o ddechrau Ionawr 2021. Diolch ymlaen llaw am roi eich amser i gefnogi'r gwaith hwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch: 02920 227744.