Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau Defnyddiol

  • Mae Polisi Hyfforddiant Arbenigol Iechyd Cyhoeddus yng Nghymru ar gael ar gais.   
  • Efallai hoffech edrych hefyd ar gylch gorchwyl Pwyllgor Hyfforddiant Arbenigol Iechyd Cyhoeddus
  • Rydym yn ddiweddar wedi cyhoeddi prosbectws sy’n gosod allan y lleoliadau gwaith sy’n cael eu cynnig yng Nghymru. Rydym yn gobeithio bydd yn ddefnyddiol i Gofrestryddion presennol a dyfodol. Mae’r prosbectws yn cynnwys disgrifiad manwl o’r bwriad, trefniadau a’r cyfleoedd dysgu posib sydd ar gael fel ran o’r rhaglen hyfforddiant yng Nghymru.

 

Am fwy o wybodaeth am ein Rhaglen Hyfforddiant Arbenigol Iechyd Cyhoeddus yng Nghymru, neu i drefnu diwrnod blas, cysylltwch â ni yma.