Uned Mycoleg Ranbarthol

Arweinydd Gwyddonol: Dr Lewis White

Arweinydd Clinigol: Dr Matt Backx

 

Gwasanaeth Arferol

 

 • Gwasanaeth cyngor a dehongli clinigol
 • Prosesu sampl dermatoleg
 • Profion ffenotypig
  • ID Dermatophyte
  • Molds ID
  • ID a sensitifrwydd burum
 • Seroleg
  • Gwrthgyrff Candida (antimannan)
  • Gwrthgyrff Aspergillus IgG
  • profi beta-D-Glucan
  • Antigen Aspergillus (galactomannan)
  • Antigen Cryptococcus
 • Profion moleciwlaidd
  • Aspergillus
  • Gwrthiant fumigatus
  • Pneumocystis jiroveci
  • Candida

Asesiadau Ymchwiliol

 • PCR ffwng ar Meinwe
 • Dadansoddiad SNP. SNP yn y genynnau ar gyfer Dectin 1 a adlyniad rhyng-gellog Dendritic Cell-Pen-benodol Gall molecwl-3-grabing Non-integrin (DC-SIGN) waredu cleifion i aspergillosis goresgynnol

Ar hyn o bryd mae MRRU yn cymryd rôl arweiniol wrth ddiwygio diffiniadau consensws y Grŵp Astudio Rhyngwladol (Sefydliad Ymchwil ar gyfer Canser a Chanser (EORTC) - Grŵp Astudio Mycoses (MSG) ar gyfer diagnosis IFD

Mae MRRU yn arwain, yn cyfrannu ac yn cymryd rhan mewn cynlluniau SA rhyngwladol a chenedlaethol ar gyfer moleciwlaidd ac yn arwain yn yr ymdrechion rhyngwladol i safoni technoleg PCR ffwngaidd.