Uned Gyfeirio Tocsoplasma

Arweinydd Gwyddonol: Yr Athro Edward Guy (Edward.guy@wales.nhs.uk)

 • Ymchwiliad labordy i haint Toxoplasma
 • IgG & IgM (Prawf Lliw Sabin-Feldman - DT)
 • IgM EIA
 • Assay Agglutination Immunosorbent IgM / IgA (ISAGA)
 • IgG Avidity
 • Diagnosis Moleciwlaidd (PCR)
 • Staenio Immunohisto gwell
 • Teipio moleciwlaidd tocsoplasma
 • Cyngor ar reoli cleifion unigol
 • Cyngor ar risg a lleihau risg
 • Safoni Ewropeaidd ar reoli Tocsoplasmosis yn yr imiwnosymorth
Cefnogaeth ar gyfer Cynlluniau Rheoli Ansawdd / Sicrhau Ansawdd

Sefydliad Iechyd y Byd – Datblygwyd a chyflwynwyd y Rheol DNA Toxoplasma newydd (sef y cyntaf o'i fath ar gyfer toxoplasma) yn llwyddiannus a'i chyflwyno gan yr UCT gyda'i bartner NIBSC.

NEQAS – Mae TRU yn parhau i gyd-drefnu a chefnogi'r cynllun seroleg toxoplasma NEQAS.