Neidio i'r prif gynnwy

Uned Cemotherapi Gwrthficrobaidd Arbenigol

Arweinydd Gwyddonol: Dr Mandy Wootton (Mandy.Wootton@wales.nhs.uk )

Arweinydd Clinigol: Dr Lim Jones (Lim.jones@wales.nhs.uk)

Cyffredinol: Cynghorol a Gwyddonol

Cyngor ar berfformiad a dehongli profion tueddiad

Gwybodaeth am wrthficrobau newydd yngl┼Ěn â phrofi a dehongli tueddiad

Cyngor ar reoli heintiau gwrthiannol

Cyngor ar reoli ansawdd ar gyfer profi tueddiad

Cyngor ar fethodoleg a chanllawiau EUCAST a BSAC

Gwasanaethau Craidd Cyfeirio a Diagnostig

Profi tueddiad cadarn

Cadarnhad gwrthiant anarferol

Cadarnhau mecanwaith gwrthiant / gwrthiant penodol

Profi Ychwanegol

  • Cadarnhad genoteip o la-lactamase

  • Cadarnhad phenotypig o la-lactamase

  • Gwanhau agar / cawl ar gyfer cadarnhad MIC

  • Profi cyfuniad (synergedd) gwrthficrobau

Mae Mandy Wooton yn dal swydd ysgrifennydd Pwyllgor Sefydlog Profi Derbynioldeb Gwrthficrobaidd (AST) BSAC ac mae'n cael ei ariannu gan BSAC i ddarparu'r gwasanaethau canlynol:

 

  • Trefnu a rhedeg 2 Weithdy BSAC bob blwyddyn
  • Trefnu a chynnal 2 gynhadledd Diwrnod Defnyddwyr BSAC bob blwyddyn
  • Darparu cyngor arbenigol ynghylch profion tueddiad i bob labordy yn y DU
  • Diweddaru gwefan BSAC AST
  • Llywio datblygiad dull BSAC ar gyfer EUCAST

 

Gwasanaeth Gwerthuso Gwrthficrobaidd Cenedlaethol

Mae SACU yn darparu profion tueddiad arbenigol ar gyfansoddion gwrthficrobaidd newydd ar gyfer academyddion Cymru. Cafodd y platfform y llwyfan yn 2015 gan Rwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru a rhagwelir y bydd yn ehangu'r gwasanaeth i ddiwydiant Cymru. Yn 2006, darparodd SACU y gwasanaeth i 3 sefydliad ar gyfer 28 o gyfansoddion

Yn gweithredu fel labordy cyfeirio ar gyfer NEQAS, a labordy datblygu ar gyfer BSAC ac EUCAST