Dilyniant Ffliw a Enterovirus

Arweinydd Clinigol: Dr Catherine Moore

 

  • Bwydo data wedi'i roi i WHO ar gyfer dylunio brechlynnau
  • 140 ffliw Cymru wedi'i ddilyniannu
    • cafodd y mwyafrif helaeth o firysau ffliw A (H3N2) eu cydweddu'n wrthfiotig â'r gydran A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 a argymhellir o frechlynnau 2018/19