DIGEST – Teipio Clostridioides difficile gan WGS

Arweinydd Gwyddonol: Trefor Morris

Arweinydd Clinigol: Dr Harriet Hughes

 

Teipio cyfredol gan PCR Ribotype (a ddatblygwyd yn Uned Gyfeirio Anaerobe y DU, Caerdydd)

Mae teipio WGS yn llawer mwy gwahaniaethol

Manteision - deall epidemioleg i lywio gweithredu:

    • Roedd rhyw dri chwarter yr achosion unigol heb gysylltiad genetig â 2 snp (yn debyg i waith blaenorol)
    • Amrywiaeth sylweddol o fewn riboteipiau: e.e. roedd oddeutu 64% o RT 002 heb gysylltiad
    • Cysylltwyd arwahanu tocsin positif a negyddol gan CGC