Canolfan Cymru ar gyfer Mycobacteria

Arweinydd Gwyddonol: Jason Evans

Arweinydd Clinigol: Dr Mat Backx

 

Diagnosteg Mycobacterial Cynradd i Gymru gyfan

ID Adnabod, Teipio, Profi Tebygolrwydd ar gyfer Cymru a De Orllewin Lloegr

Teipio CGC

PCR uniongyrchol ar gyfer DNA cymhleth M. tuberculosis, rhywogaethau Mycobacterial a threigladau sy'n rhoi ymwrthedd i rifampicin a isoniazid mewn samplau anadlol, samplau CSF, a diwylliannau cadarnhaol.

Gwasanaethau Clinigol a gynigir gan CMM

  • Microsgopeg ar samplau anadlol ac anadlol cynradd
  • Prosesu samplau sylfaenol samplau anadlol a heb fod yn anadlol ar gyfer diwylliant mycobacteriaidd.
  • Adnabod ynysigau cymhleth Mycobacterium tuberculosis a mycobacteria nad yw'n ddarfodedig.
  • Profi sensitifrwydd ynysigau cymhleth M. tuberculosis - yn gyntaf ac yn ail.
  • MIRU - VNTR i olion bysedd DNA WGS o dan straen cymhleth M. tuberculosis.
  • Profi sensitifrwydd arwahanu mycobacteria nad yw'n glinigol arwyddocaol yn glinigol ar gais.
  • Canfod haint TB yn defnyddio prawf IGRA Aur QuantiFERON-TB - dosbarthu tiwbiau QFT, derbyn a deor.