Mynychder canser yng Nghymru, 2001-2017

Yr ystadegau swyddogol diweddaraf o fynychder canser yng Nghymru ar gyfer blynyddoedd 2001 i 2017, yn ôl math o ganser, rhyw, oed yn ystod diagnosis, cam adeg diagnosis ac anfantais ardal.

Cyhoeddwyd 13 Rhagfyr 2019

Ystadegydd cyfrifol: Rebecca Thomas

E-bost: rebecca.s.thomas@wales.nhs.uk

Ffôn: +44 (0)29 2037 3500

Rydym yn awgrymmu defnyddio Chrome neu Firefox er mwyn defnyddio holl nodweddion y dangosfwrdd

 

Mynychder canser yng Nghymru, 2001-2017: Rhestr cyn-cyhoeddi
 

Anfonwyd yr Ystadegau Cyfyngedig ar gyfer "Mynychder canser yng Nghymru, 2001-2017" at y bobl ar y rhestr cyn cyhoeddi yn unol â’r Gorchymyn Mynediad i Ystadegau Swyddogol (Cymru) Cyn Cyhoeddi 2009.

 

Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru Ystadegau Swyddogol Rhestr cyn-cyhoeddi:

Llywodraeth Cymru

 Anthony Davies: Anthony.Davies1@gov.wales