Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Os ydych yn ddyn, hŷn na 65 ac yn byw yng Nghymru ac yn dymuno cael eu sgrinio cysylltwch â'r swyddfa sgrinio yn eich ardal i ofyn am apwyntiad ar:

  • Gogledd Cymru: 01492 86 35 63
  •  De-ddwyrain Cymru: 01443 23 51 61
  • De-orllewin Cymru: 01792 45 31 62 neu
  • E-bost: aaa.screening@wales.nhs.uk gyda eich enw llawn, dyddiad geni, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt

Os oes unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu gwestiynau gennych am Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru neu am y wefan yma, llenwch ein ffurflen ymateb neu holiadur adborth clinig sgrinio neu cysylltwch â’ch canolfan agosaf:
 
Jeremy Surcombe - Pennaeth Rhaglen
Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Uned 6, Gwaun Gwyrdd
Llantrisant
Pontyclun
CF72 8XT
Ffôn: 01443 235161 
 

Sue Jackson - Cydlynydd Rhanbarthol Gogledd Cymru
Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol (AAA) Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Ffordd Maesdu
Llandudno
LL30 1QY
Ffôn: 01492 863563          
Ebost: sue.jackson1@wales.nhs.uk
 
Amanda Taylor – Cydlynydd Rhanbarthol De-orllewin Cymru
Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol (AAA)
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Llawr Cyntaf
Tŷ Matrix
Boulevard y Gogledd
Parc Menter Abertawe
Abertawe
SA6 8DP
Ffôn: 01792 453162

 
Joanne Jones – Cydlynydd Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru
Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol (AAA) Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Uned 6, Gwaun Gwyrdd
Llantrisant
Pontyclun
CF72 8XT
Ffôn: 01443 235161