Neidio i'r prif gynnwy

Dolenni Allanol


Cliciwch yma am ein gwasanaethau sgrinio eraill. 


Sgrinio (Gwasanaethau allanol)

Adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol

 Mudiadau eraill

A ydych yn pryderu nad yw eich babi'n ymateb i synau. A oes gennych bryderon am leferydd eich plentyn bach? A yw'n ymddangos bod eich plentyn yn eich clywed yn dda ar rai dyddiau ond nid eraill? A yw sylw eich plentyn yn crwydro? A yw'n camymddwyn ac yn anwybyddu'r hyn yr ydych wedi'i ofyn neu wedi'i ddweud? Gall anawsterau clyw effeithio ar ymddygiad, sylw, iaith a dysgu plentyn. Dilynwch y ddolen isod i gael gwybodaeth a chyngor ar golli clyw yn ystod plentyndod ac am adnoddau a chymorth i helpu plant i gyrraedd eu potensial llawn.

Cymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar (Saesneg yn unig)