Neidio i'r prif gynnwy

Pwy sy'n cael eu sgrinio?

•    Mae menywod o 50 mlwydd oed yn gymwys ar gyfer sgrinio bronnau.
•    Bydd merched sydd rhwng 50 a 70 oed yn cael eu gwahodd yn awtomatig.
•    Fe allai’r ferch gyrraedd 52 oed cyn cael ei hapwyntiad cyntaf.
•    Nod Bron Brawf Cymru yw cynnig prawf sgrinio unwaith bob tair blynedd.
 
Rydym yn cael enwau’r merched o restri eu meddygon teulu. Am y rheswm yma, mae’n bwysig bod eich enw a’ch cyfeiriad cywir bob amser gan eich meddyg teulu.

Rydym yn gwahodd practis pob meddyg teulu yn ei dro. Efallai na fyddwch yn cael eich gwahoddiad cyntaf yn y flwyddyn y byddwch yn cyrraedd 50 oed. Cyn belled â’ch bod wedi’ch cofrestru fel un o gleifion meddyg teulu, byddwn yn eich gwahodd i gael sgrinio’ch bronnau cyn eich pen-blwydd yn 53 oed.

Bydd Bron Brawf Cymru’n dal i wahodd merched sydd rhwng 50 a 70 oed ac sy’n cael triniaeth ddilynol mewn clinig y fron mewn ysbyty, oni bai fod y ferch wedi gofyn i ni beidio ag anfon gwahoddiadau.

Efallai hefyd y byddwn yn gwahodd merched sydd wedi cael llawdriniaeth i dynnu’r ddwy fron (mastectomi dwyochrol) os nad ydyn nhw neu eu meddyg teulu wedi dweud wrthym am y llawdriniaeth.