Neidio i'r prif gynnwy

Pryd byddwn ni'n eich gwahodd i gael eich sgrinio?

Rydym yn gwahodd y merched o feddygfa pob meddyg teulu yn ei dro, unwaith bob tair blynedd. Cysylltwch â’r Ganolfan Sgrinio’r Fron yn eich ardal i gael gwybod pryd bydd y merched sydd rhwng 50 a 70 oed o’ch meddygfa chi’n cael eu gwahodd.
 

Canolfan Sgrinio'r Fron De-ddwyrain Cymru

18 Heol yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd
CF11 9LJ
Ffôn:       (029) 2039 7222
Minicom: (029) 2078 7907


Canolfan Sgrinio'r Fron Gorllewin Cymru

24 Heol Alexandra
Abertawe
SA1 5DY


Ffôn:       (01792) 459988
Minicom: (01792) 453110


Canolfan Sgrinio'r Fron Gogledd Cymru

Ffordd Maes Du
Llandudno
LL30 1QY


Ffôn:       (01492) 860888
Minicom: (01492) 863503