Neidio i'r prif gynnwy

Hanes y Teulu

Merched sydd â hanes o ganser y fron yn y teulu

Nid yw astudiaethau ymchwil wedi dangos unrhyw fantais amlwg wrth ddechrau sgrinio merched sy’n iau na 50 oed. Er hynny, efallai byddai o fudd i ferched sydd â hanes o ganser y fron yn y teulu, i gael eu sgrinio cyn iddyn nhw gyrraedd 50 oed. Mae’r merched yma dan fwy o risg o gael canser y fron. Nid yw’n amlwg o gwbl beth yw’r cydbwysedd rhwng budd a niwed wrth sgrinio merched iau sydd dan risg gymedrol neu risg uchel. Nid oes unrhyw waith ymchwil wedi cael ei wneud ar y gr┼Áp yma o ferched. 
 
Mae Bron Brawf Cymru’n cynnig gwasanaeth sgrinio’r fron i ferched sy’n byw yng Nghymru, pan fydd y Gwasanaeth Geneteg wedi eu hasesu ac wedi dweud eu bod dan fwy o risg o gael canser y fron.
 
Am fwy o wybodaeth, ewch i siarad â’ch meddyg teulu neu cliciwch ar y ddolen isod i fynd i wefan y Gwasanaeth Geneteg.

All Wales Medical Genomics Service