Neidio i'r prif gynnwy

Gofalu am eich bronnau

Sut mae gofalu am eich bronnau?

Mae gofalu am eich bronnau’n rhan o’r broses o ofalu am eich corff cyfan. Mae’n bwysig eich bod yn adnabod ymddangosiad a theimlad arferol eich bronnau. Bydd hynny’n eich helpu i sylwi ar unrhyw newidiadau.
 
Er ei fod yn anghyffredin, gall dynion gael canser y fron hefyd. Felly mae’n bwysig bod dynion yn gofalu am eu bronnau hefyd.

Cod 5-pwynt gofal y fron 

•    Dysgu beth sy’n normal i chi
•    Gwybod am ba newidiadau i chwilio
•    Edrych a Theimlo 
•    Rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw newidiadau wrth eich meddyg teulu
•    Dod yn rheolaidd i gael sgrinio’ch bronnau os ydych chi’n 50 oed neu’n hŷn.

Sut ddylwn i wirio fy mronnau?

 
Nid oes un ffordd gywir o wirio’ch bronnau. Dewiswch y dull gorau i chi.
 
Gallwch chi wirio yn y gawod neu pan fyddwch: 

  • Yn gwisgo amdanoch         
  • Yn gorwedd i lawr         
  • Yn sefyll o flaen y drych     

Cofiwch wirio pob rhan o’ch bronnau, eich cesail hyd at bont eich ysgwydd, a rhwng eich bronnau.

Am beth ddylwn i chwilio?

•    Newid ym maint neu siâp un o’ch bronnau
•    Unrhyw grychu neu bantiau yn y croen
•    Unrhyw newid yn safle’r deth (nipple) – yn gwyro am i mewn neu i gyfeiriad gwahanol
•    Unrhyw lympiau neu fannau trwchus neu anwastad yn un o’ch bronnau neu yn eich cesail (dan eich braich)
•    Unrhyw waedu neu redlif (discharge) o’r deth
•    Brech o amgylch y deth
•    Chwydd yn eich cesail
•    Poen neu anesmwythdra cyson yn un o’ch bronnau, nad ydych wedi sylwi arno o’r blaen

Cod 5-pwynt gofal y fron

Os byddwch yn sylwi ar unrhyw newid yn un o’ch bronnau, ewch i siarad â’ch meddyg teulu neu nyrs y practis ar unwaith. Nid canser yw naw o bob deg newid yn y fron ond, os oes problem, mae’n well ei thrin yn gynnar.