Mwy o brofion

Os oes angen mwy o brofion arnoch

Mae tua un ferch o bob 20 yn cael llythyr yn gofyn iddi ddod yn ôl i gael mwy o brofion. Canlyniadau’r mamogramau sydd wedi dangos bod angen gwneud mwy o brofion cyn gallu rhoi canlyniadau. Fe allai’r profion yma gynnwys rhagor o famogramau, archwiliad meddygol, sgan uwchsain, a biopsi drwy nodwydd o bosib.
 
Rydym weithiau’n gorfod galw merch yn ôl am nad yw holl feinwe’r fron i’w gweld ar y mamogram, neu am fod y mamogram yn aneglur. Os mai dyma’r rheswm dros eich galw’n ôl, byddwn yn dweud wrthych.

Beth os oes angen triniaeth arnoch?

Os byddwch yn cael diagnosis o ganser y fron, dod o hyd i’r canser yn gynnar sy’n rhoi’r cyfle gorau i’r driniaeth lwyddo. Bydd ein tîm clinigol yn trafod eich dewisiadau gyda chi. Y tîm yma sydd hefyd yn gwneud y trefniadau ar gyfer eich triniaeth.