Cysylltu â ni

Os oes unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu gwestiynau gennych am Bron Brawf Cymru neu am y wefan yma, llenwch ein ffurflen ymateb neu cysylltwch â’ch canolfan sgrinio agosaf. Mae’r manylion yn dilyn.
 
Os oes unrhyw bryderon gennych am y gwasanaeth, ffoniwch y ganolfan sgrinio yn eich ardal neu ysgrifennwch at Gyfarwyddwr yr Is-adran Sgrinio yn y cyfeiriad sy’n dilyn.
 
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhif 2 Capital Quarter
Tyndall St
Caerdydd
CF10 4BX
 
Am fwy o wybodaeth am y dull o gyfleu eich pryderon, cliciwch yma 
 
Canolfan Sgrinio’r Fron De-ddwyrain Cymru
18 Heol yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd
CF11 9LJ
Ffôn:          (029) 2039 7222
Minicom:    (029) 2078 7907

Dod o hyd i ni


 Canolfan Sgrinio’r Fron Gorllewin Cymru
24 Heol Alexandra
Abertawe
SA1 5DY
Ffôn:          (01792) 459988
Minicom:    (01792) 453110

Dod o hyd i ni
;

Canolfan Sgrinio’r Fron Gogledd Cymru
Ffordd Maes Du
Llandudno
LL30 1QY
Ffôn:          (01492) 860888
Minicom:    (01492) 863503Dod o hyd i ni 
 
Dod o hyd i ni

Canolfan Sgrinio’r Fron Gogledd-ddwyrain Cymru
Rhodfa Ellice
Parc Technoleg Wrecsam
Wrecsam
LL13 7YT
Ffôn:     (01492) 860888

Dod o hyd i ni

;