Newid eich apwyntiad

Os nad yw’r apwyntiad rydym wedi’i anfon atoch yn gyfleus neu os ydych yn amharod i ddod i gael prawf sgrinio, ffoniwch y swyddfa sgrinio ar y rhif sydd ar y llythyr gwahodd. Mae ein swyddfa ar agor rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 9am a 4.30pm ar ddydd Gwener.