Ble fydd merched yn cael eu sgrinio?

Lleoliad meddygfa’r meddyg teulu lle’r ydych wedi’ch cofrestru fydd yn pennu a gawsoch wahoddiad i ddod i gael prawf sgrinio yn un o’n canolfannau sgrinio neu yn un o’r unedau sgrinio teithiol mawr.
 
Nid oes unrhyw doiledau yn yr unedau teithiol.