Appwntiadau Accordiion

Appointment Accordion folder

08/09/20
Newid eich apwyntiad

Os nad yw’r apwyntiad rydym wedi’i anfon atoch yn gyfleus neu os ydych yn amharod i ddod i gael prawf sgrinio

08/09/20
Ble fydd merched yn cael eu sgrinio?

Nid oes unrhyw doiledau yn yr unedau teithiol.

08/09/20
Beth fydd hyd yr apwyntiad?

Mae’r apwyntiadau’n cadw at amserlen gadarn fel arfer.

08/09/20
A allaf i ddod ag unrhyw un arall gyda fi?

Peidiwch â dod â ffrindiau neu berthnasau gyda chi i’r uned deithiol.