Neidio i'r prif gynnwy

Teithio mewn tywydd oer difrifol

Peidiwch teithio oni bai bod eich taith yn gwbl angenrheidiol. Neilltuwch ddigon o amser ychwanegol ar gyfer eich taith a sicrhau bod eich cerbyd mewn cyflwr da. Os oes rhaid i chi yrru, byddwch yn barod rhag ofn i rywbeth ddod ar eich traws. Mae’r cyngor canlynol yn eich helpu i osgoi hypothermia rhag ofn i chi gael eich dal yn yr oerfel:


Cofiwch fynd â phecyn argyfwng gyda chi. Dylai pecyn sylfaenol gynnwys:

 • Ffôn symudol 
 • Map 
 • Gwifrau cyswllt 
 • Fflachlamp 
 • Triongl rhybudd 
 • Sgrafell ia 
 • Dadmerydd 
 • Pecyn Cymorth Cyntaf 
 • Dillad cynnes a blanced

Os ydych chi'n bwriadu mynd ar daith hir neu os oes disgwyl tywydd drwg dylech ychwanegu:

 • Unrhyw feddyginiaeth sydd angen i chi ei chymryd yn rheolaidd a chopi o ailbresgripsiwn 
 • Bwyd a thermos gyda diod poeth 
 • Rhaw (os oes eira ar y gorwel) 
 • Pâr o esgidiau 
 • Sach cysgu