Neidio i'r prif gynnwy

Peryglon chwilod yn y dŵr

Mae problemau heintiad sy’n codi o lifogydd yn brin yn y wlad yma.  Fel rheol bydd unrhyw chwilod niweidiol mewn llifddwr yn dod yn wanhaëdig ac felly’n cyflwyno risg llai, ond mae yna nifer o ragofalon y gallwn eu cymryd:

  • Ceisiwch osgoi cyswllt uniongyrchol â llifddwr pryd  bynnag y bydd hynny’n bosib.  Os bydd yn rhaid i chi fynd i mewn i’r dŵr, gwisgwch fenig dal dŵr ac esgidiau rwber a chofiwch fod yn ofalus o beryglon potensial cudd 
  • Golchwch eich dwylo – dyma’r ffordd bwysicaf o gael gwared â chwilod niweidiol.  Defnyddiwch ddŵr glân, cynnes a sebon, yna rinsiwch a sychwch eich dwylo wedi i chi fod yn y toiled, cyn bwyta neu baratoi bwyd, neu wedi i chi fod mewn cysylltiad â llifddwr, carthion neu eitemau sydd wedi bod yn y dŵr.  Defnyddiwch ddŵr oer os nad oes yna ddŵr cynnes, neu glytiau sychu dwylo os na fydd yna ddŵr o gwbl 
  • Gofalwch bod unrhyw archollion agored neu friwiau’n lân a’u hatal rhag cael eu hamlygu i lifddwr.  Gwisgwch blasteri gwrth-ddŵr.