Neidio i'r prif gynnwy

Os byddwch yn teimlo'n sâl

  • Os byddwch yn teimlo’n sâl nid yw hynny o angenrheidrwydd yn golygu eich bod yn dioddef unrhyw haint. Os ydych yn bryderus, yna ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647 neu ewch i weld eich meddyg teulu. 
  • Dylech gysylltu â’ch doctor os ewch chi’n sâl wedi i chi lyncu dŵr sydd wedi’i halogi neu fwd ar ddamwain, yn enwedig os byddwch yn datblygu dolur rhydd, twymyn neu boen  yn yr abdomen o fewn 10 diwrnod i fod mewn cysylltiad â llifddwr neu garthion.