Neidio i'r prif gynnwy

Ymwrthedd Gwrthfiotig

Ymwrthedd i wrthfiotigau yw un o'r bygythiadau mwyaf sy'n ein hwynebu

Mae gwrthfiotigau'n cael eu defnyddio i drin heintiau a achosir gan facteria, ond bob tro rydym yn eu cymryd, rydym yn rhoi'r cyfle i'r bacteria ymladd yn ôl. Mae ymwrthedd i wrthfiotigau yn digwydd pan fydd bacteria'n dod o hyd i ffordd o drechu'r cyffuriau sydd wedi'u dylunio i'w lladd.  

Mae gwrthfiotigau'n mynd yn llai effeithiol oherwydd ein bod yn eu gorddefnyddio ac, mewn rhai achosion, yn eu camddefnyddio. Mae hon yn broblem rhaid i ni daclo nawr cyn i bethau waethygu.

Yn fyd-eang, mae dros 700,000 o bobl yn marw bob blwyddyn oherwydd heintiau sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau. Oni bai ein bod yn gweithredu nawr, ni fydd triniaethau rheolaidd fel cemotherapi, trawsblannu organau a gosod cymalau newydd yn bosibl mwyach gan na fydd y gwrthfiotigau sydd eu hangen i'w gwneud yn ddiogel yn effeithiol.  

Mae gwrthfiotigau'n adnodd gwerthfawr ac mae angen i ni eu trin fel hynny. Rhaid i ni i gyd weithredu nawr i arafu lledaeniad ymwrthedd i wrthfiotigau. 

Sut y gallwn gadw gwrthfiotigau i weithio? 

Cofiwch, nid gwrthfiotigau yw'r ateb bob amser. Pan fyddant yn cael eu rhagnodi, maent yn cael eu rhagnodi'n benodol i chi a'ch haint.  

Trwy ddilyn y camau hyn gallwn ni gyd chwarae rhan i arafu lledaeniad ymwrthedd i wrthfiotigau.  

  • Dylech gymryd gwrthfiotigau dim ond pan fydd eich meddyg, fferyllydd, nyrs neu ddeintydd yn dweud wrthych. 
  • Dylech bob amser gymryd gwrthfiotigau yn union fel y'u rhagnodwyd. 
  • Peidiwch byth â chadw gwrthfiotigau ar gyfer nes ymlaen neu eu rhoi i rywun arall. 

Helpwch ni i ledaenu’r neges am ymwrthedd gwrthfiotig trwy lawr lwytho a rhannu'r negeseuon a defnydd sydd ar gael ar ein Llyfrgell Asedau:

Dod yn Warcheidwad Gwrthfiotig (cliciwch CC ar waelod y fideo am is-deitlau)