Laparotomi Brys Cymru

Mae’n gweithio i wella safonau gofal ar gyfer cleifion sy’n cael llawdriniaeth laparotomi brys yng Nghymru.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Margaret Rennocks, Arweinydd y Rhaglen Margaret.rennocks@wales.nhs.uk

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen “Cyfarfod â’r Tîm”.