Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd (HCAI) / Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (AMR) Cymru

Mae’n cefnogi GIG Cymru i leihau nifer yr achosion o heintiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd ac ymwrthedd gwrthficrobaidd ledled Cymru.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Lisa Fabb, Rheolwr Gwella a Datblygu’r Gwasanaeth

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau