Dirywiad Acíwt Cymru

Mae’n arwain rhwydwaith o gymorth i atal dirywiad acíwt, gan ganolbwyntio ar sepsis ac anaf acíwt ar yr arennau (AKI).

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  

Cyswllt: Christopher Hancock, Arweinydd y Rhaglen christopher.hancock2@wales.nhs.uk

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau