Diagnosteg Canser Cymru

Mae’n gweithio i gefnogi’r llif o gleifion canser, trwy wella cyflymder yr holl lwybrau cleifion o fewn gwasanaethau diagnostig.


Cyswllt: Rachel Long, Uwch Reolwr Gwelliant rachel.long4@wales.nhs.uk

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau