Staff Nyrsio Cymru

Mae’n cefnogi dylunio a chyflwyno rhaglen waith genedlaethol i alluogi sefydliadau GIG Cymru i gyfrifo’r nifer gywir o nyrsys sydd eu hangen i ddarparu gofal effeithiol ar gyfer cleifion.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth


Cyswllt: Joanna Doyle, Rheolwr Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau