Neidio i'r prif gynnwy

Cyfres o weithdai rhithwir | Archwilio'r sgiliau gwella sydd eu hangen wrth wella

Gweithdy 2 | Dydd Mawrth 3 Awst 2021, 11:30am–1.00pm 

Lleoliad | Ar-lein trwy Zoom

Cofrestrwch yma

Mae gweithio ym maes iechyd a gofal yn ystod y pandemig wedi gofyn bod llawer ohonom yn magu sgiliau gwella newydd, yn ogystal ag addasu a datblygu'r sgiliau sydd gennym eisoes.   

Wrth inni symud i'r cyfnod adfer, mae'n bwysig ein bod yn cadw ac yn cyfuno’r hyn yr ydym wedi'i ddysgu, ac yn ystyried beth mae hyn yn ei olygu i wella wrth symud ymlaen. 

Mae Q Lab Cymru yn cynnal cyfres o weithdai dysgu rhithwir i gefnogi gwellhawyr yng Nghymru i wneud yn union hynny. 

Gweler tudalen y digwyddiad am ragor o wybodaeth

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau