Stuart Silcox

Pennaeth Busnes a Chynllunio

Gwelliant Cymru

stuart.silcox@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Pennaeth Busnes a Chynllunio

Mae Stuart yn arwain cynlluniau strategol a gweithredol, cyllid, ac mae’n bennaeth ar y tîm cymorth busnes yng Ngwelliant Cymru.

Mae Stuart wedi gweithio yn y GIG ers dros 10 mlynedd ar ôl meddu ar rolau archwilio ac ymgynghori yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae’n Archwiliwr Mewnol Siartredig, yn Gymrawd â’r Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu, ac mae ganddo MSc mewn Rheoli Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae Stuart yn arbenigo mewn cynllunio strategol ac ariannol.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau