Tîm Diogelu Iechyd

Mae'r Tîm Diogelu Iechyd yn darparu cyngor a chefnogaeth ar faterion rheoli clefydau cymunedol yng Nghymru.

I gysylltu â'r Tîm Diogelu Iechyd gydag unrhyw fanylion am unrhyw achosion o glefyd heintus neu i roi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau neu achosion, ffoniwch 0300 00 300 32.

Mae'r tîm yn cyfrannu at Wasanaeth Ymateb Acíwt Cymru gyfan. Gallwch eu e-bostio ar AWARE@wales.nhs.uk.